Peştera Valea Cetății

 

Peştera Valea Cetății este localizată pe povârnişul vestic al Masivului Postăvaru, în bazinul Ţării Bârsei, la 3,5 km distanţă de Râşnov, la 1,5 km distanţă de Cetatea Râşnov şi cu intrarea principală la o altitudine de 790 m. Peştera face parte din aria naturală protejată Peştera Valea Cetăţii, care a fost desemnată pentru protecţia şi conservarea elementelor naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică, peisagistică deosebite, reprezentate de fenomene carstice (Peştera Valea Cetății, stâncăriile şi lapiezurile din Poiana Dracului), arborii seculari, flora, pierderile de apă în ponorul Fundăţica.

Accesul cu mijloace auto se face dinspre şoseaua DN1E Braşov-Poiana Braşov-Râşnov, urmând Valea Cetăţii, până la confluenţa cu Valea Fundata unde, la kilometrul 19,4 există o parcare modernă special amenajată pentru deservirea ariei naturale protejate. De aici, urmând drumul sau poteca de acces amenajată în lungul văii Fundata se ajunge la peșteră în circa 20 de minute.

Peştera Valea Cetății a fost deschisă pentru prima dată în 1949, când o explozie hidraulică a îndepărtat umplutura care o astupa producând o imensa viitura pe valea Fundata, bolovanii antrenați de această viitură putând fi văzuți și acum de-a lungul văii de acces. În 1954, un grup de tineri din Râşnov au reuşit să pătrundă în peşteră prin deschiderea rămasă după viitură. Margareta Dumitrescu şi Traian Orghidan au realizat în 1958 primul studiu complex al Peşterii Valea Cetății şi au publicat descrierea şi schiţa peşterii, indicând o lungime a acesteia de 270 m. În 1981, o echipă a clubului de speologie „Emil Racoviţă” din Bucureşti topografiază 857 m dispuşi pe 36 m denivelare. În 1988 şi 1989 se mai adaugă la lungimea peșterii încă 63 m, respectiv 38 m, cu o denivelare de 38,5 m şi o dezvoltare de 958 m. După această dată, peștera a suferit un continuu proces de distrugere, datorat accesului necontrolat al diverșilor vizitatori.

Din anul 2010, aria naturală protejată Peştera Valea Cetăţii a fost atribuită în custodia SC EMS Cave SRL de către Ministerul Mediului şi Pădurilor. De la această dată, procesul de deteriorare a formațiunilor carstice rămase neatinse a fost din fericire stopat, custodele peșterii începând demersurile pentru amenajarea peșterii prin folosirea de tehnologie de ultimă generație. Peștera a fost deschisă publicului în Decembrie 2010 după ample lucrări de salubrizare/restaurare și amenajare.

Cea mai importantă parte a peşterii este Sala Mare, cu o acustică impresionantă, în care poate fi admirată o stalagmită de doi metri înălţime printre sumedeniile de alte forme de concreţiune. Această sală are o înălţime de peste 20 de metri şi aproximativ 2.500 mp. Pe tavan s-au păstrat relativ intacte stalactitele, iar podeaua are o serie de gururi de diferite dimensiuni care conțin frumoasele perle de peșteră. Pereții peșterii sunt în general acoperiți cu scurgeri de calcit. De asemenea, există şi numeroase infiltraţii de apă pe întreaga rețea de galerii. Cantitatea de apă ajunsă în peșteră variază în funcție de sezon şi de gradul de condens. Este nevoie de puțină atenție pe unde călcați,  pentru că puteți aluneca. Mai există o parte a peșterii, neamenajată turistic și rezervată speologilor sau amatorilor de speologie, în care se poate intra în grupuri mici, după o programare prealabilă și numai cu echipament speologic (asigurat de administrația peșterii) și însoțiți de ghid.

Pentru amatori, pe platoul din fața peșterii este amenajată o tiroliană de 30 metri care permite trecerea între versanții văii.

Tura de vizitare durează aproximativ 20 de minute. La un moment, dat în timpul vizitei, ghidul va stinge luminile din peșteră și va cere să se facă liniște completă: doar astfel turiștii vor putea “vedea” întunericul absolut și vor asculta cum “crește” peștera – picăturile de apă care în mii de ani formeză concrețiunile peșterii.

Reguli de vizitare în aria naturală protejată Peştera Valea Cetăţii

 • NU rupeți flori, arbuști, plante, etc. Acestea sunt protejate prin lege!
 • NU adunați pietre de pe drumul de acces.
 • NU atingeți, rupeți sau adunați formațiuni sau roci din interiorul peșterii.
 • Respectați traseele de acces la peșteră; accesul se face pe drumul pietruit sau pe poteca amenajată. Turiștii sunt rugați să parcurgă cu atenție cele două trasee de acces către peșteră (drumul pietruit și poteca). Personalul Ariei Protejate NU își asumă responsabilitatea pentru accidentele survenite din cauza neatenției turiștilor sau a nerespectării indicațiilor ghizilor și a custodelui, atât în interiorul peșterii cât și în exterior!
 • Respectați cu strictețe indicațiile ghizilor în timpul turei de vizitare.
 • NU agresați liniștea naturii și a celorlalți turiști.
 • NU aruncați pe jos nici un fel de gunoaie; folosiți coșurile pentru gunoi amplasate pe traseu.
 • Folosiți NUMAI toaletele ecologice amplasate la jumatatea distanței dintre parcare și intrarea în peșteră.
 • NU intrați în Aria Naturală Protejată cu: biciclete, motociclete, ATV-uri.
 • ESTE INTERZISĂ organizarea de grătare, mese, campare în incinta parcării și a Ariei Naturale Protejate.
 • Parcarea se va face conform indicațiilor personalului Ariei Naturale Protejate.
 • Nu este permis accesul cu animale de companie în interiorul peșterii; acestea pot însoți turiștii doar până la intrarea în peșteră.