Peştera cu cristale din mina Farcu

 

Zona Farcu este situată în partea central – sudică a Munților Pădurea Craiului, în bazinul superior al Văii Roșia (bazinul Crișului Negru), pe teritoriul administrativ al Comunei Roșia (judetul Bihor) fiind parte a sitului “Natura 2000 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului” (ROSCI 0062).

Dealul Farcu, cu o altitudine de 375 m, un platou carstic ușor ondulat cu numeroase doline de mari dimensiuni și câmpuri de lapiezuri parțial acoperite este locul unde, în anul 1987, în urma avansării frontului de lucru al galeriei miniere de bauxită, a fost descoperită Peștera cu cristale din mina Farcu.

În momentul descoperirii sale, peștera, dezvoltată pe 251 m și cu o denivelare de 16 m, a fost considerată o adevarată bijuterie prin prisma bogăției speleotemelor, diversității și formelor cristalelor existente aici. Din nefericire, după descoperire, au urmat ani negri pentru peșteră, cavitatea fiind deteriorată în nenumărate rânduri prin ruperea și distrugerea cristalelor. Doar dificultățile verticalei de 35m au reușit să protejeze cristalele din tavanul peșterii. În urma lucrărilor de amenajare din anul 2012 peștera a devenit vizitabilă.

Explorările recente și munca de restaurare și cercetare readuc în acest moment Peștera cu Cristale din Mina Farcu în galeria celor mai frumoase peșteri din România. Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, Primăria Comunei Roșia și SC Ecopiro SRL au dezvoltat un proiect de introducere a peșterii într-un proiect complex ce cuprinde refacerea ecologică a acesteia și amenajarea turistică a ansamblului peștera-mină. Este prima amenajare de acest tip din România și printre puținele din lume. Amenajarea peșterii a fost realizată utilizand tehnologii moderne, care răspund atât cerințelor unei amenajări de înalt nivel tehnologic, cât și cerințelor ecologice (amenajare prietenoasă cu mediul). Întreg parcursul destinat turismului de masă este amenajat cu poteci, scări și balustrade din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, cu sistem de iluminare LED, care ghidează turistul spre misterele uimitoare ale peșterii.

În prima parte se vizitează fosta mină, circa 200 m de galerii miniere, cu un mic muzeu unde pot fi văzuți vagoneții încărcați cu bauxită, troliul cu care erau tractați aceștia de pe planul înclinat, căștile minerilor, lămpile de carbid și multe altele. De aici mai mergem câteva sute de metri până ajungem la un „suitor” de aproximativ 8 metri pe care trebuie să îl urcăm ca să pătrundem în lumea cristalelor, peștera propriu-zisă, mai mult de 100 m de galerii cu pereți modelați de apă și împodobiți cu formațiuni și cristale unice. Vizita în peșteră are ca punct terminus un balcon de unde se poate admira rezervația de cristale cu celebrele discuri de Farcu și „libelulele de cristal”.

Pe lângă aceste sectoare vizitabile de către turiști există și un sector cu statut de rezervație științifică care poate fi vizitat doar cu programare și aprobare prealabilă.

După sau înainte de vizita în peșteră, turiștii curajoși pot cobori dealul pe tiroliana care traversează dolina din fața peșterii.

 

Reguli de vizitare

• Este interzis să rupeţi flori, arbuşti, plante, etc. Acestea sunt protejate prin lege! ;
• Este interzisă perturbarea exemplarelor sau coloniilor de lilieci existente pe traseul vizitabil ;
• Este interzisă adunarea pietrelor de pe poteca de acces din interiorul peşterii ;
• Vă rugăm NU atingeţi, rupeţi sau adunaţi formaţiuni sau roci din interiorul peşterii ;
• Respectaţi traseele de acces la peşteră; accesul se face pe drumul pietruit şi pe poteca amenajată ;
• Respectati cu stricteţe indicaţiile ghizilor în timpul vizitării peşterii ;
• Nu este permis accesul cu animale de companie în interiorul peşterii; acestea pot însoţi turiştii doar până la intrarea în peşteră ;
• Vă rugăm NU perturbaţi liniştea naturii şi a celorlalţi turişti ;
• Este interzisă aruncarea gunoaielor şi deșeurilor în peşteră, folosiți locurile special amenajate din perimetrul parcării ;
• Folosiţi numai toaletele amplasate în parcarea ce deserveşte peştera ;
• Este interzisă organizarea de grătare, mese, camparea în incinta parcării şi a perimetrului peşterii ;
• Parcarea se va efectua numai în locurile special amenajate în acest sens.

Turiştii sunt rugaţi să parcurgă cu atenţie traseul de acces în mină şi peşteră. Personalul NU îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele accidentări survenite din cauza neatenţiei turiştilor sau a nerespectării indicaţiilor ghizilor şi a custodelui, atât în interiorul peşterii cât şi în exteriorul acesteia!

ATENŢIE!
Nerespectarea regulilor de mai sus constituie contravenţie conform Legii nr.49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii nr.101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului şi se va sancţiona cu amendă sau închisoare.