Asociaţia Peşterilor Turistice din România s-a constituit în 2009, ca persoană de drept privat, fără scop patrimonial şi funcţionează conform legislaţiei privitoare la asociaţii. Membrii fondatori sunt: Federaţia Română de Speologie (FRS), Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă (CAPDD) şi SC Transilvania Tour SA.

Scopul ROSCAves este orientat către sprijinirea dezvoltării turismului speologic din România.
Obiectivele ROSCAves sunt urmatoarele:

♦ Promovarea şi menţinerea unei organizaţii naţionale de persoane, asociaţii, societăţi comerciale, regii autonome şi autorităţi locale care administrează sau conduc peşteri sau sisteme carstice recunoscute.

♦ Promovarea unui management potrivit pentru a asigura conservarea şi protecţia peşterilor turistice, a creşterii interesului public faţă de acestea şi asigurarea siguranţei vizitatorilor.

♦ Compilarea, păstrarea, publicarea şi furnizarea de date operative, tehnice şi promoţionale tuturor membrilor.

♦ Promovarea şi susţinerea dezvoltării unui spirit de cooperare şi înţelegere între operatorii de peşteri turistice.

♦ Organizarea de activităţi de educaţie şi formare cu caracter nonformal şi profesional în domeniul turismului speologic, al managementului, valorificării, conservării şi protecţiei peşterilor.

Peşterile României sunt în egală măsură arii protejate valoroase cât şi o importanta resursă pentru dezvoltarea locala prin turism. Ne adresăm tuturor celor care au în acest moment în grijă o peştera, dar şi celor care doresc ca în viitor să dezvolte proiecte care ţin de peşteră ca suport de dezvoltare al zonei, cu solicitarea de a deveni membri activi ai Asociaţiei Peşterilor Turistice din România. Numai printr-o reprezentativitate naţională putem acţiona pentru realizarea şi în România a unei reţele naţionale de peşteri amenajate care să se integreze cu celelalte domenii de activităţi turistice, contribuind la prosperitate şi dezvoltare.

Din iunie 2010 Asociaţia Peşterilor Turistice din România este membră a ISCA (International Show Caves Association) – Asociaţia Internaţională a Peşterilor Turistice.

 

Certificat_membership

 

Documente I.S.C.A. pentru consultare sau download:

Constitutia ISCA

Management ISCA